Centrum Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi

Centrum Bozieho milosrdenstvaModlitba pápeža Františka pre Svätý rok milosrdenstvaRok milosrdenstva


Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako Nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.

Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba vo stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi.

Daj, aby každý z nás počúval slová „Keby si poznala Boží dar!“, ktoré si povedal Samaritánke, ako adresované práve jemu.

Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: Daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného.

Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: Daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil byť vítaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením.

Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby Jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaných zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak.

To si vyprosujeme na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, od teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

 

Svätý Otec František oznámil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva

Homília Svätého Otca pri kajúcej pobožnosti 24 hodín pre Pána

V decembri sa začne Svätý rok milosrdenstva, vyhlásil ho pápež František

Hlavné informácie o Svätom roku milosrdenstva budú v dossieri TK KBS

Bulu vyhlásenia Svätého roka milosrdenstva prečítajú 11. apríla pred bazilikou

Bulu Misericordiae vultus si cez víkend prevezmú šiesti zástupcovia Cirkvi

Pápež František odovzdal Cirkvi bulu ohlásenia Svätého roka milosrdenstva

Sviatok Božieho milosrdenstva oslávili v Smižanoch s arcibiskupom Vasiľom

FOTO Sviatok Božieho milosrdenstva v Smižanoch

Svätý Rok milosrdenstva má internetový portál iubilaeummisericordiae.va

Pápežská rada pre evanjelizáciu predstaví Svätý rok milosrdenstva

Vo Vatikáne predstavili hlavné podrobnosti Svätého roku milosrdenstva

Vo Vatikáne zverejnili modlitbu pápeža Františka pre Svätý rok milosrdenstva

Večné mesto Rím sa pripravuje na príliv pútnikov vo Svätom roku milosrdenstva