Apoštol Božieho milosrdenstva

Štvrťročník zameraný na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu približuje čitateľom formy úcty k Božiemu milosrdenstvu. Formuje členov Združenia katolíckeho apoštolátu prostredníctvom zamyslení v duchu charizmy sv. Vincenta Pallottiho. Prináša ctiteľom Božieho milosrdenstva rozhovory s duchovnými predstaviteľmi, články na pokračovanie, ktoré umožňujú lepšie preniknúť a pochopiť podstatu Božieho milosrdenstva, ako aj informuje o podujatiach, ktoré sú úzko prepojené s Božím milosrdenstvom.