PallottiČo robíme?

V súlade s naším charizmatizmom prijímame rôznorakú apoštolskú prácu.

Vo svete:

Kňazi pracujú ako dušpastieri farnosti, akademickej mládeže, zoberajú sa modlitebnými skupinami (Oazy, miništranti, Neokatechumenát, Večeradlo). Starajú sa o ťažko chorých; zoberajú sa drogovo závislými a ich rodinami. Pallotínov možeme stretnúť medzi vojakmi, v nemocniciach a aj pri práci s väzňami. Zaoberajú sa hlásaním duchovných cvičení, misií, organizovaní peších púti ako aj zahraničných do rôznych bazilík a svätých miest na svete. Niektorí kňazi a bratia sa zaoberajú vedeckou prácou na vysokých školách.

Vedieme aj široko rozvinutú vydavateľskú prácu.

Bratia pracujú ako moderátori spoločností, v tlačiarniach, v dieľňach, na poľnohospodárstve, v záhradách, vrátniciach, zákristiách ako aj na misiách.


Na Slovensku:
šírime úctu k Božiemu Milosrdenstvu
vydávame časopisy: Apoštol Božieho Milosrdenstva, Malý Apoštol a Echo z Afriky a inných kontinentov
vedieme duchovné cvičenia o Božiom Milosrdenstve vo farnostiach ako aj v našom kláštore v Hronskom Beňadiku a Spisskej Novej Vsi
zaoberáme sa mládážou (Oáza, miništranti)
vydávame knihy
pomáhame misiám
pracujeme vo farnostiach
staráme sa o kostol Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi a kostol sv. Beňadika, v ktorom sú relikvie Najsvätejšiej Krvi v Hronskom Beňadiku