Exercičný dom v Hronskom Beňadiku a Exercičný dom v Spišskej Novej Vsi

 

V rekolekčnom centre v Spišskej Novej Vsi a v kláštore v Hronskom Beňadiku organizujú pallotíni duchovné cvičenia. Ich cieľom je formácia veriacich, šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu a hlbšie poznanie tajomstva Božieho milosrdenstva.

 

DUCHOVNÉ CVIČENIA v kláštore, v Hronskom Beňadiku

„MILOSRDENSTVO V RODINE PODĽA UČENIA BL. JÁNA PAVLA II."

 

 

Termíny v prvom štvrťroku 2012:  

13.-15. január

17.-19. február  

09.-11. marec     


Program sa začína v piatok sv. omšou a uctením si relikvie Najsvätejšej Krvi Pána
Ježiša o 18.00h. Duchovné cvičenia sa končia v nedeľu obedom o 13.00h.

 

Kontakt:

 
Pallotíni

Pod kláštorom 2,  

966 53 Hronský Beňadik

Tel: 045/ 689 31 98

e-mail: hronsky.benadik.fu@zoznam.sk

Mob: 0905 394 569

p. Andrzej Pierwola SAC