Spoločnosť katolíckeho apostolatu
spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou
"Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike"
k dispozícii tu.

Zodpovedná osoba - kontakt