PallottiKto sme

Sme spoločnosť kňazov a bratov. Názov Pallottíni vznikol od priezviska nášho zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho.

Pallotti bol diecéznym kňazom, ktorý žil v XIX storočí /1795-1850/, v Ríme. Ako kňaz bol známy z veľkej horlivosti: pracoval s mládežou, sirotami, väzňami, vojakmi. Bol učiteľom na vysokej škole, vyhľadávaným spovedníkom, o čom svedčí to, že sa u neho spovedali nie len jednoduchí ľudia, ale aj pápež a kardináli.

9. januára v 1935 roku, pri slúžení sv. Omše, Pallotti dostal milosť nadchnutia od Boha, aby založil Zjednotenie Katolíckeho apoštolátu. Ono malo spojiť všetkých ľudí – kňazov aj laikov, v rôznom stave, remesle a odbore, ktorí by spoločne zjednotení hlásali Evanjelium. Hlavnou myšlienkou bola idea všeobecného apoštolstva: všetci sme apoštolmi, krst nás do toho zaväzuje, aby sme tak ako môžeme, hlásali Evanjelium. Je to naše povolanie ako kresťanov, ale je to aj radostné povolanie lebo - ako opakoval Pallotti za sv. Pavlom - Kristova láska nás ženie. Láska Krista nás poháňa a motivuje, nedá pokoj a inšpiruje k tomu, aby sa radostne hovorilo o Bohu tam, kde žijeme. Robte všetko pomocou modlitby a činu, aby svet mohol poznať a milovať Krista - hovoril Pallotti.