Korunka Božieho milosrdenstva
(Modlí sa na obyčajnom ruženci)

Na začiatku:

Otče náš...

Zdravas, Mária..

Verím v Boha...

Na veľkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv,

Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista

na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!

Na malých zrnkách:

Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!

Na zakončenie (tri razy):

Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!

Korunka Božieho milosrdenstva s cirkevným schválením Liturgickej Komisie KBS. 30.06.2009, č.9/2009

 

Korunka Božieho milosrdenstva.pdf