V Hronskom Beňadiku sídli pallotínsky Misijný sekretariát, ktorý sa intenzívne venuje organizovaniu pomoci a podpory najmä pre africké štáty (Rwanda, Kamerun a Demokratická republika Kongo), štáty Južnej Ameriky (Brazília, Kolumbia a Venezuela) a Filipíny. Vďaka slovenským dobrodincom bol realizovaný projekt výstavby školy v Kibehu, ktoré je miestom zjavení Matky Božej. Tieto zjavenia sú ako jediné Cirkvou uznané na africkom kontinente. V Ruhango bol dobudovaný vodovod a studňa, ktorá zabezpečí pitnú vodu pre nemocnicu a sirotinec sestier pallotínok, ako aj pre pútnikov prichádzajúcich do pastoračného Centra Božieho milosrdenstva. Misijný sekretariát vďaka projektu Adopcia srdca a slovenským adoptívnym rodičom podporuje chudobné deti a siroty v Afrike, v Brazílii, indii a na Filipínach. Projekt vznikol ako reakcia na genocídu v Rwande. Neskôr boli doňho zaraďované deti, ktoré prišli o svojich rodičov pre rôzne nešťastia a choroby. Finančná pomoc umožňuje týmto deťom získať lepšie vzdelanie, zabezpečiť školské pomôcky, a uniformu, potraviny, ošatenie a potrebné lieky.

 

 

Misijný sekretariát organizuje pomoc prostredníctvom projektov:

 

  • MISIJNÝ RUŽENEC

(modlitba svätého ruženca za misie a misionárov)

  • MISIJNÝ PATRONÁT

(duchovný patronát nad misionárom)

  • ADOPCIA SRDCA

(adopcia detí z misijných krajín na diaľku)

  • CASA HOGAR

(domov pre deti ulice v Kolumbii)

  • ZBIERANIE ZNÁMOK

 

Bližšie informácie:

Misijný sekretariát - pallotíni 

Pod kláštorom 3, 966 53 Hronský Beňadik

tel.: 045/689 31 93; 0915 641387

číslo účtu: 7184186031/5600

info@pallotini.sk, www.pallotini.sk