PallottiVincent Pallotti - Zakladateľ Spoločnosti katolíckeho apoštolátu


1795

Sv. Vincet Pallotti narodil sa v Ríme pri ulici del Pellegrino 130, 21. apríla v roku 1795, ako tretie dieťa Petra Pavla Pallottiho a Márie Magdalény De Rossi. Ďaľšieho dňa bol pokrstený a dostal mená Vincenzo, Luigi, Francesco.


1818

16. mája 1818 bol vysvetený za diecézneho rímskeho kňaza v Bazilike sv. Jána Lateranského. Na ďaľší deň slúžil prvú sv. Omšu v kostole del Gesu vo Frascati.


1835

9.januára 1835 roku V. Pallotti dostal od Boha vnuknutie zaloziť Zjednotenie Katolíckeho Apoštolátu.Hromadí pri sebe skupinu kňazov a laikov,aby zapojil ako najviac innych v šírenie a riadenie duchovnej a hmotnej pomoce pre blízskich. V máji oznamuje Rímu slávny Apel. Tá listina ukazuje náturu a ciel novéj fundácie, a končí sa pozvaním všetkích do nej.


1836

6. januára čerstvo založená Spoločnosť Katolíckeho Apoštolátu má prví krát slávnosť Ottavario/Oktávu/. Slávnosť mala za úlohu, aby ľudia si uvedomili náhlu potrebu jednoty a viery potrebnej pre zväzok vzájomnej lásky.


1838

5. júna W.P. otvára Casa di Carita na ulicy Borgo Sant Agata, pre dievčatá siroty. Ten dom sa stane prvím domom Sestier Katolíckého Apoštolátu.


1846

14. augusta spoločnosť kňazov a bratov V.Pallottiho dostanie do úžitku San Salvatore in Onda, kostol darovaný od Gregora XVI.


1850

22. januára o 21.45, V. Pallotti umiera. Jeho mŕtve telo zložili pod hlavným oltárom v kostole San Salvatore in Onda.


1950

Sto rokov neskôr, 22. januára 1950 r. Piu XII beatifikuje V.Pallottiho.


1963

22. januára V.Pallotti zostáva uznaný za svätého cez pápeža Jána XXIII. Sv. V.Pallotti zostáva ohlásený patrónom Pápežskej Misijnej Unie Kléru.