OBRAZ MILOSRDNÉHO JEŽIŠA

z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi

Obraz SNV

 

Kópiu obrazu môžete používať na evanjelizačné účely. Pre komerčné použitie kontaktujte: info@pallotini.sk

 

THE IMAGE OF MERCIFUL JESUS FOR POLIGRAPHIC PRINTING FOR EVANGELIZATION NEEDS
Download - obraz SNV. tif  (52.4M)

Download - obraz SNV 2. tif  (26.1M)

Download - obraz SNV 3. tif (51.8M)

Download - obraz SNV 4. jpg (5.1M)