OBRAZ MILOSRDNÉHO JEŽIŠA

z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi

Obraz SNV

 

Kópiu obrazu môžete používať na evanjelizačné účely. Pre komerčné použitie kontaktujte: info@pallotini.sk

 

THE IMAGE OF MERCIFUL JESUS FOR POLIGRAPHIC PRINTING FOR EVANGELIZATION NEEDS

Download - obraz SNV 4. jpg (5.1M)