Ak chce byť niekto prijatý do Spoločnosti katolíckeho apoštolátu:

musi mať najmenej 18 rokov,

potrebná je vlastnoručne napísaná žiadosť a životopis,

doklad o prijatí sviatosti krstu a birmovania,

doklad o ukončenom vzdelaní a katechizácii,

potvrdenie o zdravotnom stave,

posudok od miestneho farára.

 

Centrum pre pastoráciu povolaní ti poskytne všetky potrebné informácie o pallotínoch.

kontakt: P. Adam Walczuk, Hutnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 0 944 339 697, info@mojepovolanie.sk  , mojepovolanie@pallotini.sk