Adopcia srdca

 

Projekt vznikol ako reakcia na genocídu v Rwande v roku 1994, pri ktorej zahynulo okolo milióna ľudí. Najviac trpeli nevinné deti, ktoré prišli nielen o strechu nad hlavou, ale predovšetkým o rodičov a príbuzných. V súčasnosti sú do projektu zaraďované deti, ktoré stratili rodičov následkom civilizačných chorôb, ako aj deti z najchudobnejších rodín. Misijný sekretariát vďaka slovenským adoptívnym rodičom podporuje chudobné deti a siroty v Afrike, v Brazílii, Indii a na Filipínach. Adoptívni rodičia majú možnosť udržiavať so svojimi deťmi v misijných krajinách kontakt prostredníctvom výmeny listov. Ročná podpora na jedno dieťa je 192 eur. Finančná pomoc umožňuje týmto deťom získať lepšie vzdelanie, zabezpečiť školské pomôcky a uniformu, potraviny, ošatenie a potrebné lieky. Do Adopcie srdca sa môžu zapojiť individuálne osoby, rodiny, firmy, triedy, školy, rôzne spoločenstvá.

 

                                                       Adopcia srdca - registracia on-line

 

kontakt:

Misijný sekretariát - pallotíni

Misijný sekretariát - pallotíni
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu

Sološnícka 20, 841 04 Bratislava – Karlova Ves

0915 641 387

adocpia@pallotini.sk