Vydavateľstvo PALLOTTI


Prostredníctvom publikácií a časopisov šíria pallotíni nielen úctu k Božiemu milosrdenstvu, ale aj kresťanské hodnoty. Vo svojej vydavateľskej činnosti sa zameriavajú na tých najmladších čitateľov. Farebné knižôčky učia deti prvým modlitbám, približujú im biblické príbehy ako aj ich zoznamujú so životom svätých. Druhým hlavným smerom vydavateľstva PALLOTTI, sú publikácie, ktoré sa venujú Božiemu milosrdenstvu. Tieto tituly prinášajú pre čitateľa povzbudenie v živote viery a zároveň odhaľujú „pramene milosrdenstva, ktoré sa rozlievajú na ľudstvo“. Spoločnosť katolíckeho apoštolátu sa verejnosti prihovára aj prostredníctvom dvoch časopisov. A to  Apoštol Božieho milosrdenstva a Echo z Afriky a iných kontinentov, ktoré približuje život a pôsobenie misionárov.